gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu var” diye meşhur ve bir o kadar da gerçek söz vardır.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ya bu sözü hiç duymamış ya da insanların aklıyla dalga geçme gibi bir alışkanlığı var.

Deniz SEVÜK

Akşemsettin ve Çırçır Mahallelerini kapsayan Riskli alan kararını çoğu vatandaş iyi bilmekte. Dönemin Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafınca talep edilen ve Bakanlar Kurulu kararıyla alınan kararın iptali için her iki mahallede ikamet eden yüzlerce hak sahibi, Riskli Alan kararının iptali için Danıştay’a dava açtılar.

Danıştay’a açılan Riskli Alan İptal Davasının duruşması 13.11.2019 tarihinde Danıştay 6. Dairesinde yapıldı.

13.11.2019 tarihinde görülen duruşmaya şahsımla birlikte,Riskli Alan kararına karşı iptal davası açan Eyüpsultan Mahalleleri Derneği (EYMADER ) ile Akşemsetin Mahallesi Derneği (AKŞEMDER) hazır bulundular.

Danıştay 6. Dairesinde görülen davaya müdahil olarak katılanlardan biride Avukat Sibel KAHRAMAN’dı. Peki, Sibel Kahraman kimdi? Ve kimi temsilen o davaya müdahil olmuştu.

Avukat Sibel Kahraman, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı vekili olarak duruşmaya müdahil olmuş ve söz konusu Riskli Alan İptal Davasının Reddi yönünde bir savunma yaparak alınan Riskli Alan kararının bölge ve Eyüpsultan Belediyesi adına öneminden bahsetmişti.

Avukat Sibel Kahraman’ın Danıştay 6. Dairesine verdiği dilekçede “ Eyüp ilçesinin mücavir alanı içinde su havzası, ormanlık alan kırsal karakterini koruyan köyler ile Karadeniz kıyısı bulunmaktadır. Eyüp kentsel alanı kimliği ile ilk sur dışı yerleşme özelliğine sahip olması ve Türk şehrine özgü yerleşme karakteristikleri ile kültür varlıkları açısında zengindir. Bu özelliği nedeni ile de Tarihi Eyüpsultan Camii ve çevresi 15.01.1977 gün ve 9591 sayılı G.F.E. ve A. Y. K. Kararı ile sit alanı ilan edilerek tescillenmiştir. Sit alanı içerisinde toplam 837 adet yapı ve yapı elemanı, Kültür Varlığı olarak tescillidir.

Bu nedenle Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan alanın Riskli Alan ilan edilmesine ilişkin 05.02.2018 günü ve 2019/2526 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi, plansız alanlara ve bunun neticesinde ortaya çıkacak kötü oluşumlara yol açacaktır. Davacıların bu kararın iptalinde hukuki menfaati bulunmamaktadır. Bu nedenle iptali talep edilen işlem ile ilgili verilecek karar idaremizi de etkileyeceğinden, bu davaya davalı yanında müdahale talebinde bulunuyoruz. Haksız olan davacılar talebinin reddine karar verilmesini talep ediyoruz” ifadeleri bulunmaktadır.

Sibel Kahraman, söz konusu müdahale talep yazısı Danıştay 6. Daire tarafınca kabul görmüş ve 13.11.2019 tarihinde görülen duruşmaya Eyüpsultan Belediye Başkanlığı adına vekil olarak katılmış, yukarıda yazılı olanlardan daha da gerçek dışı beyanatlarda bulunarak Hak Sahiplerinin açmış oldukları iptal davasının iptali için mücadele etmişti.

Danıştay’da görülen iptal davası öncesi ve sonrasında, Eyüpsultan Belediye Başkanı sürekli bu dava ile ilgilerinin olmadığını, hatta riskli alan kararının kaldırılması için Çevre Şehircilik Bakanlığı ile görüştükleri belirtmekte.

İyi Parti Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Nail BALKAN tarafınca verilen 01.12.2019 tarihli sözlü önergeye, Eyüpsultan Belediye Başkanlığınca verilen cevap, Avukat Sibel Kahraman’ın Belediye adına verdiği mütalaa ile ilgisi olmayan gerçek dışı bir cevap olduğunu belirtmek isterim.

Belediye Başkanlığı tarafınca İyi Parti Eyüpsultan Meclis Üyesi Nail Balkan’a verilen cevapta aynen şunlar yazmaktadır.“ İlgili önergenizde Akşemsettin ve Çırçır Mahallelerindeki riskli alanların iptal davası ile ilgili bilgi istenmektedir.

Önergede bahsi geçen konu ile ilgili Danıştay 6. Daire Başkanlığı 2019/2526 E. Sayılı dava, Danıştay 6. Dairesinin Belediyemize ihbarı üzerine Belediyemizce davanın neticesinin takibi açısından kolaylık sağlaması maksadı ile takip edilmeye başlanmış ve UYAP üzerinden davanın takibi için dilekçe ve vekâletname sunma yükümlülüğümüz olduğundan şeklen dilekçe sunulmuştur. Bunun haricinde yapılan herhangi bir işlem mevcut değildir. Söz konusu davadaki birincil amacımız davanın gidişatına etki etmekten çok davanın gidişatı hakkında en hızlı bilgiye sahip olmaktır” denilmektedir.

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı adına Danıştay 6. Dairesinde görülen Riskli Alanların iptal davasında kadılan Belediye Avukatı Sibel Kahraman’ın vermiş olduğu mütalaa ortada dururken, Riskli Alan talebinin Eyüpsultan Belediyesi tarafınca talep edilip, Bakanlar Kurulunca onaylanması gerçeği gün gibi aşikarken Belediye Başkanı Deniz Köken tarafınca gerçeklerle hiç alakası olmayan ve insan aklıyla dalga geçer gibi açıklamalarda bulunması kabul edilir bir durum değildir.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in siyaset tarzı, 60’lı yılların siyaset tarzını bizlere hatırlatmaktadır. Deniz Köken’in unuttuğu gerçek ise, sosyal iletişim ağlarının çok etkin olarak faaliyette olduğu gerçeğidir.

Belediye Başkanlığının Avukatı Sibel Kahraman’ın Danıştay 6. Dairesine vermiş olduğu dilekçe ile söz konusu dilekçenin gerçeği ile hiç alakası olmayan Belediye Başkanlığı tarafınca Meclis Üyesi Nail Balkan’a vermiş olduğu cevap yazısı ektedir.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e söylenecek tek ve doğru söz gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var sözüdür.

Deniz SEVÜK

Sosyal Medyada Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir