Eyüpsultan Belediyesinde Usulsüzlükler: VARAN 1

32. Gün Haber olarak, Eyüpsultan Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer alan usulsüzlükler ve bu usulsüzlüklerden doğan kamu zararları yazı dizimiz devam ediyor.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı WhatsApp-Image-2020-01-15-at-21.33.17-2.jpeg

Sayıştay’ın düzenlediği, Eyüpsultan Belediyesinin 2018 yılı Denetim Raporunda, Eyüpsultan Belediye Başkanlığınca yapılan usulsüzlükler ve bu usulsüzlüklerden oluşan kamu kaybı ciddi rakamlara ulaşmakta.

Sayıştay Raporunun 53. Sayfasında yer alan, BULGU 13: Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması bölümünde yapılan tespitlere göre Gecekondu Fonunun amacı dışında kullanıldığı ve Fonda olması gereken 3.960.606,19 TL’nin 3.860.698,64 TL’si mevzuata aykırı bir şekilde cari harcamalarda kullanıldığı tespit edilmiştir.

Eyüpsultan Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda denetçilerin Gecekondu Fonunun da tespit ettiği usulsüzlük aynen aşağıda belirtildiği gibidir.

BULGU 13: Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması

Münhasıran mevcut gecekonduların ıslahı ve yeni gecekondu yapımının önlenmesi amaçlarıyla teşekkül ettirilen ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) izni dahilinde mevzuatta sayılan hizmetler kapsamında kullanılması gereken gecekondu fonunun amacı dışında Belediye faaliyetlerinde kullanıldığı görülmüştür.

775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 12’nci maddesinde; sayılan kaynaklardan sağlanan gelirlerin, ilgili belediyeler adına açılacak özel hesaplarda toplanarak birer fon teşkil edileceği hüküm altına alınmıştır. Yine aynı Kanun’un 13’üncü maddesinde, bu fonda toplanan paraların, TOKİ izni alınmak şartıyla, kullanılabileceği alanlar sayılmak suretiyle belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle söz konusu fon kapsamında elde edilen kaynaklar üzerinde belediyelerin sınırsız tasarruf yetkisi söz konusu olmayıp mevzuatta öngörülen amaçlar kapsamında sınırlı bir kullanım imkânı bulunmaktadır.

Eyüpsultan Belediyesince mevzuatın öngördüğü şekilde oluşturulan gecekondu fonuna ilişkin Türkiye Halk Bankası nezdinde hesap açılmış ve 2018 yılı içerisinde bu Fona 3.960.606,19 TL tutarında kaynak sağlanmıştır. Ancak yapılan incelemelerde bu tutarın 3.860.698,64 TL’sinin mevzuata aykırı bir şekilde cari harcamalarda kullanıldığı görülmüştür.

Sonuç olarak belirli bir amaç için Belediyenin tasarrufuna bırakılan söz konusu fonun cari harcamalarda kullanılması, Kanun’un düzenleniş amacına aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; özetle, Belediyece 775 sayılı Kanun gereği mevcut gecekondu ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gereken tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yapıldığı ve anılan Kanun hükümleri doğrultusunda gecekondu fon hesabının oluşturulduğu ifade edilmiştir.

Sonuç olarak İdare tarafından verilen cevapta, Fon Hesabının oluşturulduğu ve gerekli düzeltmelerin yapılacağı ifade edilmiş olup, bulguda asıl eleştiri konusu edilen Gecekondu Fonunun kuruluş amacına aykırı kullanımına ilişkin herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmediğinden anılan Fonun amacı dışında kullanıldığı yönündeki değerlendirmemiz devam etmektedir. Bununla birlikte İdare tarafından bu kapsamda tesis edilecek işlemler, izleyen denetim yıllarında takip edilecektir.

Denilmektedir.

32. Gün Haber olarak, Eyüpsultan Belediyesinin 2018 Yılı ile ilgili Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüzlükler ile ilgili Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e soruyoruz.

Sayıştay Raporunda tespit edilen usulsüzlükler hakkında bir açıklama yapacak mısınız? Yoksa sizde AKP geleneğine uyup, 2018 Yılında Belediye Başkanı ben değildim, beni ve başkanlığımı ilgilendirmiyor mu diyeceksiniz.

31 Mart yerel seçimlerini milad gösterip, öncesinde yapılan usulsüzlükler ve yolsuzluklara sahip çıkmayacak mısınız?

DEVAM EDECEK.

32. Gün Haber

Sosyal Medyada Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir