İMAR BARIŞI ve RİSKLİ ALAN kararlarını beş siyasi parti aynı panelde konuşutular

Eyüpsultan Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafınca düzenlenen panelde İmar Barışı ve Riskli Alan konusu tartışıldı.

Bilinmeyen gerçekleriyle İmar Barışı paneli Eyüpsultan halkı tarafınca yoğun ilgiyle karşılandı.

Çağdaş Erzurum Dernekler Federasyonu (ÇEDF) salonunda düzenlenen, İyi Parti adına Milletvekili Adayı Özcan PEHLİVANOĞLU, Saadet Partisi adına Genel Başkan Yard. ve İatanbul Milletvekili adayı Birol AYDIN, CHP adına Milletvekili adayı Burak Kaan YILMAZSOY, HDP adına Atilla BAHÇIVAN ve AK Parti adına Eyüpsultan Belediye Başk. Yard. Çihat KURT’un katıldığı panelde, açılış konuşmasını, panelin düzenleyicisi olan, Eyüpsultan Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği adına Deniz SEVÜK yaptı.

Deniz Sevük yaptığı açılış konuşmasında

” Sosyal devletin yazılı bir metinden ibaret olduğu, hukuk devletinin ise evlerimizi yıkmaya gelen polis ve zabıtalardan öğrendiğimiz tarihçemiz bugün bile devam etmektedir.

Bir zamanlar zabıtalar ve polislerle evlerimizi yıkmaya gelenler bugün Riskli Alan, Rezerv Alan veya Kentsel dönüşüm politikalarıyla üstümüze geliyorlar.

Bir zamanlar İstanbul’un kenar ve varoş mahalleleri olarak horlanan, dışlanan bizler bugün İstanbul’un merkezine dönüşmüş ve rantçıların hedefi olarak duruyoruz.

2012 yılında yapılan plan tadilatıyla mahallelerimizi almak isteyip başaramayanlar, 31.03.2018 gün, 30377 sayılı Resmi Gazetede 2018/11406 karar sayısıyla yayınlanan ve 05.02.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yeni bir plan veya yeni bir proje devreye soktular. Bu yeni projenin adı Riskli Alan’dır.

Hiçbir bilimsel veri olmaksızın alınan bu kararı kabul etmediğimizin beyanı olarak yasal süresi içinde iptal davasını açmış bulunmaktayız.

Hiçbir bilimsel veri olmaksızın alınan karar dedik. Bunu biraz açmak istiyorum.

6306 sayılı Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliği’nin, “Riskli alanın tespiti” başlıklı 5.maddesinin 1.fıkrasında da “Riskli Alan;

Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,

Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri,

Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa uygulama imar planını

Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,

Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,

Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yer bilimsel etüd raporunu,

Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri,

ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kurulu’na sunulur…” hükümlerine yer verilmiştir.

Oysa ki; bugüne kadar resmi kurumların uhdesinde bulunan bilgiler ve yapılan çalışmalarda mahallemize ait gerçek durum.

  • Mahallemizin kuruluşu ve yerleşim tarihi 40-50 yıldır ve de bugüne kadar, 1999 Gölcük ve Düzce depremleri, yağış yoğunluğundan meydana gelen sel felaketleri de dahil olmak üzere herhangi bir afette zaiyat/ yıkılma ve yaralanma hadisesi vuku bulmamıştır.
  • Kamuoyuyla paylaşılan Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen Deprem Haritasında yer alan bilgi Mahallemizin kurulu bulunduğu alanı 1.derece deprem bölgesi olarak göstermemektedir.
  • Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve İBB Deprem Müdürlüğü ortak çalışması ile hazırlanan JICA Raporunda, hazırlanan senaryolar çerçevesinde olası depremde İstanbul’daki can ve mal kaybının en çok olacağı riskli 13 ilçe belirlenmiştir. Bu ilçeler İstanbul’un Marmara Denizi kıyısında yer alan ve yakın olan ilçeleri kapsamaktadır. Bu çalışma neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi, İstanbul Teknik, Ortadoğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitelerinin katılımıyla hazırlanan DEPREM MASTER PLANINDA; Eyüpsultan İlçesi bilgileri dahilinde Mahallemiz JİCA tarafından hazırlanan deprem riski haritasında güvenli alanlar arasında olduğu saptanmıştır.

Yine 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planı ve diğer üst ölçekli planlarda Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri deprem veya afet riskli alan olmayıp,  meskun konut alanları niteliğinde planlanmıştır. Söz konusu planda, deprem başta olmak üzere diğer olası afet risklerini dikkate alarak saptanmış olan, öncelikli afete hazırlık yapılacak bölgeler belirlenmiştir. Mahallemiz ÇEVRE DÜZENİ PLANI tarafından belirlenen bu bölgeler içinde yer almamaktadır.

Dolayısıyla; Resmi Gazetede yayınlanan ve Mahallemizi ‘Riskli Alan’ ilan eden Bakanlar Kurulu kararı, bugüne kadar mahallemizle ilgili resmi kurumlar nezdinde sahip olunan bilgilere aykırıdır.

Hiçbir bilimsel veri olmaksızın alınan Riskli Alan kararının yegane açıklaması Rant’dır.

Anadolu Halk Kültüründen aldığımız dayanışma kültürü ile bir bu evleri bu mahalleleri kuran bizler,

Bir çocuğu büyütür gibi sevgiyle emekle bu sokakları, mahalleleri yaratan bizler;

Onurlu bir geçmişin değerlerini, gelecekteki kuşaklara bırakmayı kendisine şiar eden bizler,

Evlerimizi, mahallelerimizi birilerine rant adına peşkeş çekilmesine de izin vermeyeceğiz.

Biz biliyoruz. Buradan bilmeyenlere sesleniyoruz. Karadolap mahallesini, Çırçır Mahallesini, Akşemsettin Mahallesini Alibeyköy’ü bizler kurduk ve bugün o değerlerimize sahip çıktığımızı da haykırmak istiyoruz.

Değerli hak sahipleri ve değerli misafirler.

Çok ilginç bir ülkede yaşadığımızı da belirtmek istiyorum. Devlet vatandaşıyla barışıyor diyerek İMAR BARIŞI adı altında yeni bir yasaya sahip olduk.

Kan parası verir gibi yapı kayıt belgesi almaya zorlanmamızın neresi barış oluyor. Riskli Alan ilan edilen yerler, (okul alanı, yeşil alan, park, sağlık alanı) gibi Sosyal donatı alanı olarak adlandırdığımız yerlerdeki hak sahiplerini dışarıda tutmanın neresi barış oluyor.

İmar barışı yasasından yararlanmayan 2500 ev Alibeyköy de varken bunun neresi barış oluyor.

Bütün bu çelişkileri konuşmak ve doğru bilgilenmek adına bugün bu paneli düzenlemeyi doğru bulduk.

Bu panelin gerçekleşmesine katkıda bulunan siyasi partiler adına bugün buraya gelen tüm misafirlerimize sizler adına teşekkür ediyorum” dedi.

 

İyi Parti adına konuşma yapan İstanbul Milletvekili adayı Özcan Pehlivanoğlu ” taleplerinizi haklı bulduğumu ifade etmek istiyorum. parti ve şahsım olarak sizler bu taleplerinize kavuşuncaya dek yanınızda olacağımızın sözünü veriyorum. hakkınızı almak için vereceğiniz her türlü mücadelede ceketimi çıkarıp sizlerle yürüyeceğim dedi.

Panelde İmar Barışı ve Riskli Alan hakkında gelen vatandaşlara bilgi veren hukukçu Erbay YUCAK.

” Riskli alan kararlarının nasıl ve hangi veriler dikkate alınarak alınacağı yasa koyucu ortaya koymuştur. bunları yok sayarak riskli alan kararı almak ben yaptım oluyor.

2981-4706-775 sayılı kanunlarda elde edilmiş hakları verilmeden yeni bir düzenleme yapmak yasanın kendisiyle çelişmektedir.

İmar Barışı yasası olarak kamu oyuna sunulan yasa, seçime giderken alelacele çıkarılan ve bir yığın muğlakı içinde barındıran bir yasadır.

Riskli alan ilan edilen yerleri kapsayıp kapsamadığı tam bir soru işareti olarak ortada durmakta. sosyal donatı alanlarında kalan evleri kapsamadığı ise açıktır. bütün bu karanlık noktaları Mahalleler Birliği olarak seçimden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir rapor olarak sunacağız. bu raporun sunumu ve verilecek cevapları almadan müracaat edilmesi kanaatimizce doğru değildir.

Yapı Kayıt Belgesinin alınmaması durumunda gözüken belediyelerce vatandaşlara ceza kesilmesi için bir fırsat doğurmaktadır. ” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi adına panele katılan milletvekili adayı ve Gen. Başk. Yard. Birol AYDIN ise yaptığı konuşmada ” Hz. Ömer’in çamiyi yıkın lakin adaleti yıkmayı sözünü hatırlatarak, bizler her türlü adaletsizliğin karşısındayız. bugün burada mülkiyet sorunu yaşayan ve bu mahallelere 40-50 yılını vermiş hak sahiplerinin vermiş olduğu mücadelede kazanacakları güne kadar yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

Halkların Demokratik Partisi adına panele katılan HDP Ekolojik komisyonu başk. Atilla BAHÇIVAN ” biz buraya bugün siyaset yapmak amacıyla gelmedik. HDP olarak her türlü adaletsizliğin karşısında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. ülke genelinde en çok barış kelimesini kullanan bizler bu imar barışı yasasında ifade edilmek istenen barışı sevmedik.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan İstanbul milletvekili adayı Burak Kaan YILMAZSOY ise” AKP 16 yıldır yürüttüğü yanlış politikalarının bir devamı olarak bu yasayı da yapmıştır. birlikte mücadele ettiğiniz sürece kazanacağınızdan şüphemiz yoktur.” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi adına panele Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Cihat KURT katıldı.

Cihat Kurt ” bu yasayı Eyüpsultan özelinde düşünmeyin bu yasa Türkiye’yi kapsıyor. bu yasa ile bütün sorunlar çözülecek.” ifadelerini kullandı.

Cihat Kurt’un konuşmasında Eyüpsultan ilçesinde ilan edilmiş sadece bir RİSKLİ alan var ifadesi toplantıya katılan vatandaşlar tarafından sert bir şekilde eleştirilmesine yol açtı.

vatandaşlar tarafınca ” daha kendi ilçenden haberin yok sonra iyi olacak diyorsun” eleştirilerini aldı.

toplantıda akıllarda kalan ise AKP adına katılan Cihat Kurt’un yaşadığı sıkıntılı anlardı. vatandaşlar tarafınca sert eleştirilere maruz kalan Cihat Kurt’un hazırlıksız olduğu, yasayı anlatmakda zorlandığı gözlerden kaçmadı.

Toplantıya katılan dernek ve kurumlar ise,Üsküdar İcadiye Derneği adına, Atilla Yılmaz ve Hüseyin Arık, Mevlana Derneği adına Rıza Çelik, İlhan Karaçam, Muhammer Saçar ve Mehmet Ahçeken, Okmeydanı Çevre Koruma Derneği adına Ali Çetkin, Düzce Umut Atolyesi adına Eray Çaylı, Sarıgöl derneği adına Ali Boran ve Şadi Çatı, Akşemsettin Derneği adına İnci Günsalman Karadolap Mahaller Muhtarı Aliekber Binici, Akşemsettin Mahalle Muhtarı Hakan Demir, Çırçır Mahalle Muhtarı Yusuf Gül, ÇHP Eyüpsultan meçlis üyesi Ali Haydar İşkar, Ak Parti Eyüpsultan Meclis Üyesi Erhan Doğan, ÇHP eski ilçe başkanları, Ali Galip Mamal ve Safi Karayalcın ile CHP Eyüpsultan eski meclis üyesi Bilal Karaca katıldılar.

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir