Sayıştay Raporu, Eyüpsultan Belediyesindeki usulsüzlükleri ortaya koydu

Sayıştay, Eyüpsultan Belediyesinin 2018 yılı denetim raporu, Eyüpsultan Belediyesinde birden çok usulsüzlüğün yapıldığını ortaya koyuyor.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı WhatsApp-Image-2020-01-15-at-21.33.17-2.jpeg

Sayıştay Akp tarafınca 25 yıldır yönetilen Eyüpsultan Belediyesine ilişkin 2018 yılı Denetim Raporunu tamamladı.

Sayıştay Raporu Eyüpsultan Belediyesinde birden çok usulsüzlüğün yapıldığını ortaya koymakta. Muhasebe kayıt işlemlerinin yanlış tutulması veya hiç tutulmaması gibi saptamaların yanın da en çok dikkat çeken diğer başlıklar ise Belediyeye ait taşınmazların kiralanması veya Belediye adına yapılan kiralamalar ile ilgili olarak verilen yüksek bedellere kadar uzanan bir sürü usulsüzlükler saptanmış durumda.

Ali Haydar İŞKAR
CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi

CHP Eyüpsultan Meclis Üyesi Ali Haydar İşkar, Sayıştay tarafından hazırlanan Eyüpsultan Belediyesi 2018 Yılı Denetim Raporu’na ilişkin olarak yaptığı değerlendirmelerde, söz konusu raporda, Denetim Görüğü Dayanakları bölümünde yer alan 10 Adet bulgu ve Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler Bölümündeki 21 adet bulguyu ve ayrıca Sayıştay Performans Denetimi Raporunda çok önemli değerlendirmeler olduğunu altını çiziyor.

Eyüpsultan Belediyesinin 2018 yılına ilişkin olarak, Sayıştay tarafından hazırlanan Denetim Raporunda;

 • Yemekhane Hesabına İlişkin İşlemlerin Hesap Verebilirlik ve Saydamlığı Sağlayacak Şekilde Muhasebeleştirilmemesi
 • Bilançonun Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayelere İlişkin Eksik Bilgi Sunması
 • Mali Tabloların Taşınmazlara İlişkin Doğru Bilgi Sunmaması
 • Tahsis İşlemine Konu Edilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması
 • Taşınmazların Satışlarının Muhasebeleştirilmesinde Kayıtlı Değerlerin Esas Alınmaması
 • Taşınmazlara Amortisman Ayrılmaması
 • Kullanımda olan Dayanıklı Taşınırların Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında Takip Edilmesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna olan Faturalı Borçların Mali Tabloda Raporlanmaması
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabın Gerçeği Yansıtmaması
 • Nakit İşlemlerin Muhasebe Sisteminde Takip Edilememesi
 • İhale Süreçlerinde Rekabet Koşullarını Engelleyecek Uygulamaların Bulunması
 • Sözleşmelerin İhale Şartlarına Uygun Yürütülmesini Sağlayacak Mekanizmaların Yeterli Olmaması
 • Borçlanma İşlemlerinde Mevzuatta Öngörülen Usullere Uyulmaması
 • Taşınmazlara İlişkin Tespit Çalışmalarının Etkin Yürütülmemesi
 • Ecrimisilin Bir Taşınmaz Yönetim Biçimi Haline Gelmesi
 • Tasarruf Yetkisi Bulunmayan Taşınmazlar Üzerinde İşlem Tesis Edilmesi
 • Taşınmaz Edinim ve Kiralamalarında Kamu Hizmeti Gereği Kıstasının Aranmaması
 • Gelir Getirici İşlemlerde İhale Süreçlerinin Doğru Yürütülmemesi
 • Vadesinde Tahsis Edilmeyen Kira Gelirleri için İşlem Tesis Edilmemesi
 • Çevre ve Temizlik Vergisi Mükelleflerinin Doğru Bir Şekilde Belirlenmemesi
 • Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payına İlişkin Kontrollerin Yapılmaması
 • Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması
 • Dernek ve Vakıflar Lehine Mevzuata Uygun Olmayan Görevlendirmelerin Yapılması
 • Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
 • Sosyal Denge Sözleşmesinde Mevzuata Aykırı Hükümlere Yer Verilmesi
 • Araç Tahsislerinde Mevzuata Aykırı Uygulamaların Bulunması
 • Taşınır Mal Yönetiminde Mevzuata Uygun Olmayan Hususların Bulunması
 • İç Kontrol Sistemine İlişkin Mevzuat Gereklerinin Tam Olarak Yerine Getirilmemesi
 • Kiraya Verilen Taşınmazların Nazım Hesaplarda Takip Edilmemesi

konularında tespit edilen usulsüzlükler toplamda 31 Başlık altında saptanmış.

Sayıştay raporunda yer alan usulsüzlükler ile ilgili yazı dizimiz devam edecek. 32. Gün Haber

Sosyal Medyada Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir